Diétne stravovanie/donáška vlastnej stravy  - pokynyDiétne stravovanie

V našej školskej jedálni je možnosť pripravovať aj diétne stravovanie, a to najmä diétu bezlepkovú, diabetickú a šetriacu, kde je potrebné aj doložiť doklad od odborného lekára (gastroenterológ, alergológ.....)  

Pre deti /nových stravníkov/, ktoré majú stravu donášanú z domu je potrebné vyplniť zápisný lístok stravníka a žiadosť o vyplatenie dotácie a odovzdať do školskej jedálne


Donáška vlastnej stravy

V prípade, že Vaše dieťa trpí intoleranciou či alergiou, je u nás taktiež možná donáška vlastnej stravy k nám do jedálne. V prípade donášky vlastnej stravy je nutné požiadať o súhlas priamo mesto Košice, ktorý je zriaďovateľom školskej jedálne. Je k tomu potrebná žiadosť o donášku vlastnej stravy, ktorú Vám poskytneme a taktiež lekárska správa od odborného lekára. 

Pri prevzatí obedára bude strava zapísaná, rodičom podpísané odovzdanie a následne uložená do vyhradenej chladničky. Pri obede bude strava ohriata v mikrovlnnej rúre a vydaná danému stravníkovi. Po výdaji bude prázdny neumytý obedár odovzdaný stravníkovi.