Prihláška na stravovanie - zamestnanci

2024/2025

Online záväzná prihláška na stravovanie od 1.9.2024 - vyplniť do konca augusta 2024

Informácie o poplatkoch v ŠJ

Stravná jednotka .... 2,60€

Réžia                    ..... 1,80€ 

Stravné spolu   ......... 4,40€ 

Z toho:

Príspevok zamestnanca 45% .....    1,98€

Príspevok zamestnávateľa 55% .....2,42€


* Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním tohto formuláru súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov pre účely vedenia evidencie stravníkov v Školskej jedálni Trebišovská 10, Košice v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) čl.7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.