Faktúry   tovary a služby

Povinné zverejňovanie

Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice

   IČO : 35542764
od 01.01.2024