Faktúry   tovary a služby

Povinné zverejňovanie

Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice

   IČO : 35542764

od 01.01.2022