Kontaktujte nás

Tešíme sa na vašu návštevu

Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice

Trebišovská 10

040 11 Košice

055/ 6424 311

sjtrebisovska@centrum.sk

prihlasovanie a odhlasovanie stravy:

sjtrebisovska1@centrum.sk

Monika Lučaiová -  riaditeľka ŠJ

Zuzana Adamčíková - administratívna pracovníčka

IČO:  35542764

DIČ:  2021636584