Prihlasovanie a odhlasovanie stravy

2024/2025

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy


Ak dieťa nepríde na vyučovanie, alebo nemá záujem o obed, je povinnosťou rodiča dieťa včas odhlásiť! 

Ak rodič, alebo zákonný zástupca neodhlási stravníka včas, je nutné uhradiť plnú sumu za každý neodhlásený obed !!!  

Čip nenahrádza prihlasovanie a odhlasovanie na stravu.

Telefónne číslo ŠJ : 055/6424311
E-mail ŠJ : sjtrebisovska1@centrum.sk