Prihlasovanie a odhlasovanie stravy

2020/2021

Ak dieťa nepríde na vyučovanie, alebo nemá záujem o obed, je povinnosťou rodiča dieťa včas odhlásiť! 

Ak rodič, alebo zákonný zástupca neodhlási stravníka včas, je nutné uhradiť plnú sumu za každý neodhlásený obed !!!  

Platí to aj pri prihlásení dieťaťa na stravu, v prípade, ak bude meškať na vyučovanie, je na lekárskom vyšetrení a pod,alebo si zabudne čip doma.

Čip nenahrádza prihlasovanie a odhlasovanie na stravu.

Telefónne číslo ŠJ : 055/6424311
E-mail ŠJ : sjtrebisovska1@centrum.sk

                   sjtrebisovska@centrum.sk