Prihlasovanie a odhlasovanie stravy

2023/2024

Ak dieťa nepríde na vyučovanie, alebo nemá záujem o obed, je povinnosťou rodiča dieťa včas odhlásiť! 

Ak rodič, alebo zákonný zástupca neodhlási stravníka včas, je nutné uhradiť plnú sumu za každý neodhlásený obed !!!  

Čip nenahrádza prihlasovanie a odhlasovanie na stravu.

Telefónne číslo ŠJ : 055/6424311
E-mail ŠJ : sjtrebisovska1@centrum.sk

                   sjtrebisovska@centrum.sk