Objednávky tovary a služby

Povinné zverejňovanie

Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice

                                                         IČO : 35542764

                                                        od 01.01.2023