GDPR

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov ŠJ Trebišovská 10, Košice