Poplatky za stravovanie

Gymnázium, dospelí stravníci, cudzí stravníci, zamestnanci

Gymnázium
Gymnázium

ŽIACI GYMNÁZIA : 1,33 €

8-ROČNÉ GYMNÁZIUM I-IV ROČNÍK : 1,23 €

Dospelí a cudzí stravníci, zamestnanci
Dospelí a cudzí stravníci, zamestnanci

DOSPELÍ STRAVNÍCI, CUDZÍ STRAVNÍCI, ZAMESTNANCI

1,33 € stravné

1,20 € režijné náklady

2,53 € spolu za jeden obed