ZMLUVY

Povinne zverejňované zmluvy


2024


Rámcová dohoda č. 08/2024 na dodanie tovaru pod názvom "Pečivo"

Číslo zmluvy: 0/2024 dátum zverejnenia: 03.06.2024, suma: 1 466,08 €, dodávateľ: Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, Sady nad Torysou, 044 41 Sady nad Torysou , IČO: 44108087, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Rámcová dohoda č. 07/2024 na dodanie tovaru pod názvom "Vajcia"

Číslo zmluvy: 07/2024 dátum zverejnenia: 03.06.2024, suma: 3 648,00 €, dodávateľ: Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, Sady nad Torysou, 044 41 Sady nad Torysou , IČO: 44108087, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Rámcová dohoda č. 06/2024 na dodanie tovaru pod názvom "Ovocie a zelenina"

Číslo zmluvy: 06/2024 dátum zverejnenia: 03.06.2024, suma: 70 808,79 €, dodávateľ: Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, Sady nad Torysou,  044 41 Sady nad Torysou , IČO: 44108087, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Rámcová dohoda č. 05/2024 na dodanie tovaru pod názvom "Mlieko, mliečne výrobky"

Číslo zmluvy: 05/2024 dátum zverejnenia: 30.05.2024, suma: 23 359,21 €, dodávateľ: HORESKO s.r.o., Strojnícka 19, 080 06 Prešov , IČO: 51196603, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Rámcová dohoda č. 04/2024 na dodanie tovaru pod názvom "Mrazené a chladené potraviny"

Číslo zmluvy: 04/2024 dátum zverejnenia: 30.05.2024, suma: 17 923,28 €, dodávateľ: A.P.S.-FOOD s.r.o., Bukovec 153, 044 20 , IČO: 50208853, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Rámcová dohoda č. 03/2024 na dodanie tovaru pod názvom "Hrubý a doplnkový tovar"

Číslo zmluvy: 03/2024 dátum zverejnenia: 28.05.2024, suma: 65 749,20 €, dodávateľ: Prvá cateringová spol. s.r.o., Holubyho 12, 040 01 Košice , IČO: 36208027, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Rámcová dohoda č. 02/2024 na dodanie tovaru pod názvom "Mäso a mäsové výrobky"

Číslo zmluvy: 02/2024 dátum zverejnenia: 28.05.2024, suma: 54 366,80 €, dodávateľ: ERIK s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice , IČO: 36177083, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Rámcová dohoda č. 01/2024 na dodanie tovaru pod názvom "Chladená hydina"

Číslo zmluvy: 01/2024 dátum zverejnenia: 27.05.2024, suma: 15 792,95 €, dodávateľ: CIMBAĽÁK s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov , IČO: 36473219, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Dodatokč. 2/2024 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 38/22/2026

Číslo zmluvy: 38/22/2016 dátum zverejnenia: 03.04.2024, suma: 0,00 €, dodávateľ: VEOLIA Energia Východné Slovensko s.r.o., Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice , IČO: 36179345, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Číslo zmluvy: 652446 dátum zverejnenia: 19.03.2024, suma: 0,00 €, dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice , IČO: 44483767, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

Číslo zmluvy: SZ2024/KE1010 dátum zverejnenia: 19.01.2024, suma: 0,00 €, dodávateľ: ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov , IČO: 46754768, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


2023


Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

Číslo zmluvy: 1 ,dátum zverejnenia: 03.05.2023, suma: 0 €, dodávateľ: Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 35540419 podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Rámcová dohoda "Mäso, mäsové výrobky"

Číslo zmluvy: Z20231564_Z ,dátum zverejnenia: 14.03.2023, suma: 44 960,00 €, dodávateľ: ERIK s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice, IČO: 36177083 podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Rámcová dohoda "Ovocie a zelenina"

Číslo zmluvy: Z2023556_Z ,dátum zverejnenia: 06.02.2023, suma: 57 298,00 €, dodávateľ: Jozef Moňok, Jokrim, Zdoba 78, 044 41, Sady nad Torysou,, IČO: 44108087 podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Rámcová kúpna zmluva 

Číslo zmluvy: 515974  dátum zverejnenia: 27.01.2023, suma:0 €, dodávateľ: Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom ,IČO: 34152199 , podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Kolektívna zmluva

Číslo zmluvy:  dátum zverejnenia: 25.01.2023, suma:0 €, dodávateľ: ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Rade ZO OZ PŠaV Košice I,IČO: 42105536 , podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


2022


Dodatok č. 5 k zmluve o zverení hnuteľného majetku mesta do správy

Číslo zmluvy: 5 ,dátum zverejnenia: 21.12.2022, suma: 145 885,41 €, dodávateľ: Mesto Košice IČO: 00691135, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Rámcová dohoda "Mrazené a chladené ryby"

Číslo zmluvy: Z202215451_Z ,dátum zverejnenia: 20.12.2022, suma: 16 950,70 €, dodávateľ: fuudi a.s., Tomášikova 12735/64, 831 04 Bratislava, IČO: 54256411, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Rámcová dohoda "Chladená hydina"

Číslo zmluvy: Z202214954_Z ,dátum zverejnenia: 12.122022, suma: 16 347,15 €, dodávateľ: fuudi a.s., Tomášikova 12735/64, 831 04 Bratislava, IČO: 54256411, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Rámcová dohoda "Základné potraviny"

Číslo zmluvy: Z202215015_Z ,dátum zverejnenia: 09.122022, suma: 51 599,00 €, dodávateľ: Prvá cateringová spol. s.r.o., Holubyho 12, 040 11 Košice IČO: 36208027, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Dodatok č. 1  k Zmluve o dodávke a odbere tepla 

Číslo zmluvy: 38/22/2016 ,dátum zverejnenia: 18.10.2022, suma: 0,00 €, dodávateľ: Veolia Energia Východné Slovensko, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, s.r.o. , IČO: 36179345, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Doplnok č. 5 ku Kolektívnej zmluve

Číslo zmluvy: 5,dátum zverejnenia: 26.09.2022, suma: 0,00 €, dodávateľ: Školská jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice , IČO: 35542764, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Dohoda o odbere tepelnej energie príloha k zmluve

Číslo zmluvy: 38/22/2016, dátum zverejnenia: 22.09.2022, suma: 0,00, dodávateľ: Veolia Energia, Východné Slovensko s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 36179345 podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Rámcová kúpna zmluva

Číslo zmluvy: 27990, dátum zverejnenia: 13.09.2022,

suma: 0,00 €, dodávateľ: RAJO s.r.o.,

Studená 35, 823 55 Bratislava, IČO: 31329519, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Kúpna zmluva

Číslo zmluvy: 121004, dátum zverejnenia: 13.09.2022,
suma: 0,00 €, dodávateľ: RAJO s.r.o., 

Studená 35, 823 55 Bratislava, IČO: 31329519, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Dodatok č. 1 na úpravu cien k Rámcovej dohode na nákup "Základných potravín"

Číslo zmluvy: Z202218185_Z , dátum zverejnenia: 20.04.2022, suma: 16 378,80 €, dodávateľ: Prvá cateringová spol. s.r.o., Holubyho 12, 040 01 Košice, IČO: 36208027, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Zmluva o realizácii súvislej odbornej praxe

Číslo zmluvy: 0013/2022, dátum zverejnenia: 20.04.2022,
suma: 0,00 €, dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola,
Moyzesova 17, 041 76 Košice, IČO: 606766, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Dohoda o poskytovaní stravy

Číslo zmluvy: dátum zverejnenia: 11.01.2022, suma: 0,00 €, dodávateľ: Školská jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice , IČO: 35542764, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

Číslo zmluvy: SZ2022/KE1114 dátum zverejnenia: 24.01.2022, suma: 0,00 €, dodávateľ: ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov , IČO: 46754768, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Doplnok č. 4 ku Kolektívnej zmluve

Číslo zmluvy: 4,dátum zverejnenia: 10.01.2022, suma: 0,00 €, dodávateľ: Školská jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice , IČO: 35542764, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


2021

Zmluva o bežnom účte

Číslo zmluvy:   dátum zverejnenia: 03.12.2021, suma: 0,00 €, dodávateľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina , IČO: 31575951, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Zmluva o zabezpečení stravovania

Číslo zmluvy: 22102021 , dátum zverejnenia: 11.11.2021, suma: 0,00 €, dodávateľ: Up Déjeuner s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava , IČO: 53528654, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Číslo zmluvy: Z202120824_Z , dátum zverejnenia: 04.11.2021, suma: 32 497,50 €, dodávateľ: ERIK s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice, , IČO: 36177083, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Číslo zmluvy: 9923982617 , dátum zverejnenia: 19.10.2021, suma: 0,00 €, dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Mrazené a chladené ryby

Číslo zmluvy: Z202118590_Z , dátum zverejnenia: 21.09.2021, suma: 17 675 €, dodávateľ: K-TOM FOOD s.r.o., Moyzesova 50, 040 01 Košice, IČO: 51451280, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Chladená hydina

Číslo zmluvy: Z202118334_Z , dátum zverejnenia: 17.09.2021, suma: 12 020,00 €, dodávateľ: K-TOM FOOD s.r.o., Moyzesova 50, 040 01 Košice, IČO: 51451280, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ   


Základné potraviny 

Číslo zmluvy: Z202118185_Z , dátum zverejnenia: 10.09.2021, suma: 14 890,00 €, dodávateľ: Prvá Cateringová spol. s.r.o., Holubyho 12, Košice, IČO: 36208027, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ  


Dohoda o odbere tepelnej energie 

Číslo zmluvy: 38/22/2016, dátum zverejnenia: 16.08.2021, suma: 0,00, dodávateľ: Veolia Energia, Východné Slovensko s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 36179345 podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


Dodatok ku zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Číslo zmluvy: 2021/0301/5786-0331, dátum zverejnenia: 19.03.2021, suma: 0,00 €, dodávateľ: INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka Š


Zmluva o realizácii súvislej odbornej praxe 

Číslo zmluvy: 804/2021, dátum zverejnenia: 19.05.2021,
suma: 0,00 €, dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola,
Moyzesova 17, 041 76 Košice, IČO: 606766, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania  

Číslo zmluvy: 1-2020, dátum zverejnenia: 28.1.2020, suma:  0,00 €, dodávateľ: Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 35540419, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Číslo zmluvy: 9923982617 , dátum zverejnenia: 28.1.2020, suma: 0,00 €, dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Doplnok č. 2 ku KZ

Číslo zmluvy: 2, dátum zverejnenia:  5.2.2020, suma: 0,00 €, dodávateľ:  Základná organizácia OZPŠaV na Slovensku pri Rade ZO OZ PŠaV Košice I, IČO: 42105536, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka Š


Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve

Číslo zmluvy: 100011819 , dátum zverejnenia: 19.2.2020, suma:  0,00 €, dodávateľ:  Stabilita d.d.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice, IČO: 36718556, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Dodatok ku zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Číslo zmluvy: 2020010857860931 , dátum zverejnenia:19.2.2020, suma: 0,00 € INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Zamestnávateľská zmluva

Číslo zmluvy: 35542764, dátum zverejnenia: 28.2.2020, suma: 0,00 €, dodávateľ: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s., IČO:  36291111, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Doplnok c. 3 ku Kolektívnej zmluve

Číslo zmluvy: 3, dátum zverejnenia: 13.7.2020, suma:  0,00 €, dodávateľ:  Základná organizácia OZPŠaV na Slovensku pri Rade ZO OZ PŠaV Košice I, IČO: 42105536, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Hrubé potraviny 

Číslo zmluvy: Z202020914_Z , dátum zverejnenia: 4.9.2020, suma:  11 000,00 €, dodávateľ: Prvá Cateringová spol. s.r.o., Holubyho 12, Košice, IČO:  36208027, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Číslo zmluvy: 5100597322, dátum zverejnenia:17.12.2020, suma: 0,00 € VSE a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice, IČO: 44483767, podpísala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ


2019


Dodatok ku zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov, číslo zmluvy: 019030157860331, dátum zverejnenia: 15.3.2019, cena: 6,00 €/l, dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín IČO: 34129863, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 

Objednávka produktu výhoda k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Číslo zmluvy: 5100597322C Dátum zverejnenia: 18.3.2019. Cena: 0,00 €, dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 , 042 91 Košice, IČO: 44483767, podpísala:  Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Rámcová dohoda na nákup potravín pre školskú jedáleň - Hrubé potraviny 

Číslo zmluvy: 1-2019-ŠJ , dátum zverejnenia: 28.2.2019, suma:  7 597,27 €, dodávateľ:  Prvá Cateringová spol. s.r.o., Holubyho 12, Košice, IČO: 36208027, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Rámcová dohoda na nákup potravín pre školskú jedáleň - Hrubé potraviny 

Číslo zmluvy: 2-2019-ŠJ Dátum zverejnenia: 28.2.2019, suma:  4 334,36 €, dodávateľ:  Jozef Moňok - JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou, IČO: 44108087, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Zmluva o poskytovaní metrologických služieb 

Číslo zmluvy: MZ/SJ/2019/0220, dátum zverejnenia: 22.3.2019, suma: 0,00 €, dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37954521, podpísala:  Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Doplnok č. 1 ku KZ

Číslo zmluvy: 1, Dátum zverejnenia: 10.4.2019., suma:  0 €, dodávateľ: Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na slovensku pri Rade ZO OZ PŠaV Košice I , IČO: 42104220, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Dodatok k rámcovej dohode na dodanie tovaru - spracované ovocie a zelenina

Číslo zmluvy: 2-2-2018 Dátum zverejnenia: 2.2.2019, suma:  0,00 €, dodávateľ: Prvá Cateringová spol. s.r.o., Holubyho 12, Košice, IČO: 36208027, dodávateľ:  Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Dodatok č. 1 k rámcovej dohode na dodanie tovaru - hrubé potraviny 

Číslo zmluvy: 1-2019-ŠJ Dátum zverejnenia: 2.4.2019, suma: 0,00 €, dodávateľ:  Prvá Cateringová spol. s.r.o., Holubyho 12, Košice, IČO:  36208027, podpísala:  Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Dodatok č. 1 - Rámcovej dohode č. 1-2015 "Maliarske a natieračské práce" 

Číslo zmluvy: 1-2015, Dátum zverejnenia: 4.6.2019, suma: 0,00€, dodávateľ:  Štefan Seman, Zimná 121/12, 044 20 Malá Ida, IČO: 32562926 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Zmluva o dielo : Oprava splaškovej a dažďovej kanalizácie v kuchyni Školskej jedálne 

Číslo zmluvy: 01/2019, dátum zverejnenia: 19.7.2019, suma:  23 423,10 €, dodávateľ: KONTRAKT JMV, Krivá 18, 040 01 Košice, IČO: 31666744, podpísala:  Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" 

Číslo zmluvy: 19/41/054/227 , dátum zverejnenia: 27.8.2019, suma: 0,00€, dodávateľ:  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 040 11 Košice, IČO: 30794536, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Kúpna zmluva - Univerzálny robot s príslušenstvom

Číslo zmluvy: Z201926717_Z , dátum zverejnenia: 16.9.2019, suma: 7 490,01 €, dodávateľ: Elektroservis VV s. r.o., IČO: 44602731, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Dotatok č. 4 k zmluve 100/2004 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy

Číslo zmluvy: 100/2004 , dátum zverejnenia: 30.9.2019, suma:  141 417,60€, dodávateľ: Mesto Košice, IČO: 00691135, podpísala:  Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Nákup potravín pre školskú jedáleň-Hydina

Číslo zmluvy: 3-2019-ŠJ, dátum zverejnenia:  10.7.2019, suma:  12974,50 €, dodávateľ:  mpd trade s.r.o., Trieda KVP 4, 040 23 Košice, IČO: 31731664, podpísala:  Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Nákup potravín pre školskú jedáleň-Ryby, rybie výrobky

Číslo zmluvy: 4-2019-ŠJ, dátum zverejnenia: 10.7.2019, suma:  8 415,07 €, dodávateľ:  RYBA Košice. , s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 17147522, podpísala:  Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Nákup potravín pre školskú jedáleň-Vajíčka

Číslo zmluvy: 5-2019-ŠJ, dátum zverejnenia: 10.7.2019, suma:  3 850,00 €, dodávateľ:  Jozef Moňok-JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou, IČO: 44108087 podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Nákup potravín pre školskú jedáleň-Mäso, mäsové výrobky 

Číslo zmluvy: 7-2019-ŠJ, dátum zverejnenia: 10.7.2019, suma: 47 126,10€, dodávateľ:  mpd trade s.r.o., Trieda KVP 4, 040 23 Košice, IČO: 31731664, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


Nákup potravín pre školskú jedáleň-Zemiaky

Číslo zmluvy: 6-2019-ŠJ , dátum zverejnenia: 10.7.2019, suma:  21 670,00 €, dodávateľ: Jozef Moňok-JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou, IČO: 44108087, podpísala: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 


2018


Dodatok k zmluve
ČÍSLO ZMLUVY: 2017030157860331, POPIS ZMLUVY: Dodatok k zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov, DÁTUM PODPISU: 01.03.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: INTA s.r.o., IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 34129863, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 05.03.2018 


Zmluva o realizácii súvislej odbornej praxe žiakov
ČÍSLO ZMLUVY: -, POPIS ZMLUVY: realizácia súvislej odbornej praxe žiakov Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, Košice, DÁTUM PODPISU: 27.3.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 606 766, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 27.3.2018 


Kolektívna zmluva
ČÍSLO ZMLUVY:-, POPIS ZMLUVY: kolektívna zmluva medzi OZ a ŠJ, DÁTUM PODPISU: 12.04.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Rade ZO OZ PŠaV Košice I, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 42104220, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 26.04.2018 


Zamestnávateľská zmluva
ČÍSLO ZMLUVY: 100011819, POPIS ZMLUVY: uzatvorená podľa §58 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, DÁTUM PODPISU: 01.04.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: STABILITA, d.d.s., a.s., IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 36718556, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, 26.04.2018 


Zmluva o spracovaní osobných údajov - BOZP

ČÍSLO ZMLUVY : POPIS ZMLUVY: Zmluva o spracúvaní osobných údajov v rámci agendy Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, DÁTUM PODPISU: 25.05.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Ing. Vincent Haluška, Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 4642566, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 5.05.2018Zmluva o spracovaní osobných údajov - Ekonomicko-tovn agenda

ČÍSLO ZMLUVY:, POPIS ZMLUVY: Zmluva o spracúvaní sosbných údajov v oblasti ekonomicko-účtovnej agendy, DÁTUM PODPISU: 24.05.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO RUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 35540419, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 24.05.2018Zmluva o spracovaní osobných údajov
ČISLO ZMLUVY:, POPIS ZMLUVY: Zmluva o spracúvaní osobných údajov v rámci Personálnej a mzdovej agendy zamestnancov, DÁTUM PODPISU: 24.05.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 35540419, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 24.05.2018 


Zmluva so sprostredkovateľom spracovania osobných údajov
ČÍSLO ZMLUVY:, POPIS ZMLUVY: Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme ActiveRegistratúra, DÁTUM PODPISU: 25.05.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 35795174, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 25.05.2018 


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ČÍSLO ZMLUVY : , POPIS ZMLUVY: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík, DÁTUM PODPISU: 06.06.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Slovak Telekom, a.s., P.O. Box 46, 830 05 Bratislava, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 35763469, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 06.06.2018 


Rámcova dohoda č. 1-2018 - Mlieko mliečne výrobky
ČÍSLO ZMLUVY :1-2018, POPIS ZMLUVY: Nákup potravín pre Školskú jedáleň - Mlieko, mliečne výrobky, DÁTUM PODPISU: 15.6.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 040 41 Sady nad Torysou, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 44108087, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 19.06.2018 


Rámcova dohoda c. 2-2018 - Spracované ovocie a zelenina
ČÍSLO ZMLUVY: 2-2018, POPIS ZMLUVY: Nákup potravín pre Školskú jedáleň - Spracované ovocie a zelenina, DÁTUM PODPISU: 15.06.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 040 41 Sady nad Torysou, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 44108087, PODPÍSAL : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 19.06.2018 


Rámcova dohoda č. 2-1-2018 - Spracované ovocie a zelenina
ČÍSLO ZMLUVY: 2-1-2018, POPIS ZMLUVY: Nákup potravín pre Školskú jedáleň - Spracované ovocie a zeleniny, DÁTUM PODPISU: 15.06.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Prvá cateringová spol. s.r.o., Ing. Milan Cehuľa, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 36208027, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 19.06.2018 


Rámcova dohoda č. 3-2018 - Ovocie a zelenina
ČÍSLO ZMLUVY: 3-2018, POPIS ZMLUVY: Nákup potravín pre Školskú jedáleň - Ovocie a zelenina, DÁTUM PODPISU: 15.06.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 040 41 Sady nad Torysou, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 44108087, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 19.06.2018 


Dodatok č. 1 k rámcovej dohode c. 10-205 na dodanie tovaru - Hydina
ČÍSLO ZMLUVY: 1, POPIS ZMLUVY: Dodatok č. 1 ramcovej dohody č. 10-2017 na dodanie tovaru - Hydina, DÁTUM PODPISU: 04.09.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Mäsiareň pri Dominikánoch, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 31721664, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 21.09.2018 


Kúpna zmluva
ČÍSLO ZMLUVY:, POPIS ZMLUVY: Kúpna zmluva na odber ochuteného mlieka a jogurtov, DÁTUM PODPISU: 29.08.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 31329519, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 25.09.2018 


Zmluva o poskytnutí služieb
ČÍSLO ZMLUVY: , POPIS ZMLUVY: Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, DÁTUM PODPISU: 17.09.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: CUBS plus s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 Košice, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 46943404, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 27.09.2018 


Kúpna zmluva c. Z201851049_Z
ČÍSLO ZMLUVY: Z201851049_Z, POPIS ZMLUVY: Kúpna zmluva na plynový varný kotol, DÁTUM PODPISU: 26.11.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 44602731, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 26.11.2018 


Servisná zmluva
ČÍSLO ZMLUVY: , POPIS ZMLUVY: Servisná zmluva o záväzku poskytovať plnohodnotné využívanie informačného systému Active Registratúra uzavretá v súlade so znením § 269 ods. 2 a z.č. 513/1991Zb., DÁTUM PODPISU: 20.12.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Lomtec.com a.s., IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANZ: 35795174, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 21.12.018 


2017


Zmluva o poskytovani sluzby pri zbere odpadov 


Zmluva_c._Z201718570_Z 


Dohoda o odbere tepelnej energie - priloha k zmluve.


Kúpna zmluva - školské ovocie na šk.rok 2017-2018


Dodatok č. 1 k rámcovej dohode c. 5-2015. 


Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č.12-205


Dodatok c. 3 k zmluve c. 100-2004 o zvereni hnutelneho majetku mesta do spravy zo dna 10.02.2004 


Zmluva o dielo - O ochrane osobnych udajov


Zmluva_sluzba_Registratura_final_KE 


Ramcova dohoda c 1-2017 na dodanie tovaru Mso msove vyrobky


2016


Dodatok k Zmluve o zdruzenej dodavke elektriny c. 5100597322C 


Zmluva o dodavke a odbere tepla c. 38-22-2016


Kúpna zmluva - školské ovocie na rok 2016-2017


Dodatok č. 2 k zmluve . 100-2004 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy 


Dodatok k zmluve 


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb


Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve 


2015


Rámcová dohoda č. 1-2015


Rámcová dohoda č. 2-1-2015


Rámcová dohoda č. 2-2-2015 


Rámcová dohoda č. 3-2015


Rámcová dohoda č. 4-2015 


Rámcová dohoda č. 5-2015


Rámcová dohoda č. 6-1-2015

Rámcová dohoda č. 6-2-2015 


Rámcová dohoda č. 7-2015


Rámcová dohoda č. 8-2015 


Rámcová dohoda č. 9-1-2015


Rámcová dohoda č. 9-2-2015


Rámcová dohoda č. 10-2015 


Rámcová dohoda č. 11-2015


Rámcová dohoda č. 12-2015 


Kúpna zmluva na dodávku ovocia zeleniny a výrobkov z nich pre šk.rok 2015-2016