Zamestnanci  ZŠ a Gymnázia

Školský rok 202/2023

Oznamujeme , že strava sa podáva od 05.09.2023


Prosíme aby ste si vytlačili prihlášku na obed a informovaný súhlas, vypísali ju a podpísali a  najneskôr do 05.09.2022 ju odovzdali do Školskej jedálne, ak máte záujem o stravovanie v danom školskom roku. /termín odovzdávania prihlášok : jún-septrember 2023/2024