Zamestnanci  ZŠ a Gymnázia

Školský rok 202/2023

Prosíme aby ste si vytlačili prihlášku na obed a informovaný súhlas, vypísali ju a podpísali a  najneskôr do 05.09.2022 ju odovzdali do Školskej jedálne, ak máte záujem o stravovanie v danom školskom roku. /termín odovzdávania prihlášok : jún-septrember 2022/