Zamestnanci  ZŠ a Gymnázia

Školský rok 2021/2022

Prosíme aby ste si vytlačili prihlášku na obed a informovaný súhlas, vypísali ju a podpísali a  najneskôr do 02.09.2021 ju odovzdali do Školskej jedálne, ak máte záujem o stravovanie v danom školskom roku. /termín odovzdávania prihlášok : jún-septrember 2021/