Prihláška na stravovanie

Prihláška na školský rok 2021/2022

Pokyny pre zákonných zástupcov

Sem vložte podnadpis

Riaditeľstvo školskej jedálne Trebišovská 10, Košice si Vám dovoľuje pripomenúť, že tak ako je nutné vypísať Vášmu dieťaťu prihlášku do školy či ŠKD, je nutné v prípade záujmu o obedy vypísať aj prihlášku na stravovanie a informovaný súhlas zákonného zástupcu, ktoré sa nachádzajú pod článkom. 

Postup prihlásenia na stravu:

1. zákonný zástupca stravníka telefonicky prihlási dieťa na stravu. /tel číslo : 055/6424 311/

2. doma si vytlačí, vypíše a hlavne podpíše prihlášku a informovaný súhlas zákonného zástupcu pre dieťa, ktorý odovzdá triednej učiteľke /platí to aj pre stravníkov, ktorí sa už v predchádzajúcich rokoch stravovali v ŠJ/

3. čipy pre stravníkov prvého ročníka budú Vašim deťom rozdané v prvý deň školského vyučovania pri príchode do jedálne

4. v prípade neúčasti na vyučovaní je nutné Vaše dieťa zo stravy odhlásiť buď cez e-mail sjtrebisovska1@centrum.sk  alebo telefonicky na telefónnom čísle 055/6424 311.

Prosíme zákonných zástupcov žiakov Základnej školy, aby úhradu za stravu za mesiac september 2021 vykonali prevodom na účet Školskej jedálne, a to v sume:

1. -4. ročník ZŠ : 20 x 1,15 €                        23,00  €

5.-9. ročník ZŠ : 20 x 1,23 €                       24,60 €